Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Zmiany w rządowym programie "Rodzina 500+"

Utworzono dnia 05.01.2022

KOMUNIKAT


Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

czytaj dalej na temat: Zmiany w rządowym programie "Rodzina 500+"

Komunikat dotyczący dodatku osłonowego

Utworzono dnia 04.01.2022

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

czytaj dalej na temat: Komunikat dotyczący dodatku osłonowego

Informacja dot. realizacji zadania dodatek osłonowy

Utworzono dnia 03.01.2022

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że będzie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Jednocześnie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie określono wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

 O możliwości składania wniosku poinformujemy odrębnym komunikatem.

Postępowanie na usługi udzielenia schronienia na 2022 rok

Utworzono dnia 22.12.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało sie na terenie Gminy Miasto Augustów w 2022 roku będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. poz. 1129 ze zm.) - zamówienie poniżej 130.000 zł.
W razie zainteresowania świadczeniem usługi polegającej na udzieleniu schronienia prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem ofertowym".

Augustów, 22 grudnia 2021r.

Jolanta Sołtys
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Augustowie

Dnia 24.12.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie będzie nieczynny.

Utworzono dnia 20.12.2021

Dnia 24.12.2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie będzie nieczynny.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augstowie

Jolanta Sołtys

Dostawa węgla dla mieszkańców Augustowa w 2022r.

Utworzono dnia 02.12.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na dostawę węgla wraz z dowozem do domów klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na rok 2022 będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) - zamówienie poniżej 130.000 zł.

W razie zainteresowania dostawą węgla dla mieszkańców Augustowa prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem ofertowym".

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
Jolanta Sołtys

 

Augustów, 02.12.2021r.

czytaj dalej na temat: Dostawa węgla dla mieszkańców Augustowa w 2022r.

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla mieszkańców Augustowa w 2022 roku.

Utworzono dnia 01.12.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w punkcie Wykonawcy dla mieszkańców Augustowa na rok 2022 będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) - zamówienie poniżej 130.000 zł.

W razie zainteresowania przygotowywaniem i wydawaniem gorących posiłków dla mieszkańców Augustowa prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem o cenę".

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
Jolanta Sołtys

 

Augustów, dnia 30.11.2021r.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!

Utworzono dnia 23.11.2021

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!
W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2021r. obchodzimy 16 Dni
Bez Przemocy. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza
przemocy, zgłoś się o pomoc.
Nie zgadzaj się na przemoc – reaguj !!!
Oferujemy wsparcie i pomoc
Zespół Interdyscyplinarny Miasta Augustowa
ul. Wojska Polskiego 1, tel. 87/644 54 30 wew. 44
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 1, tel. 87/644 54 30
Komenda Powiatowa

Rozstrzygnięcie postępowania - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów

Utworzono dnia 04.11.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia, że w postepowaniu na dostawę, wdrożenie oraz świadczenie Usługi Utrzymania Systemu - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów, została wybrana oferta firmy NOMACOM Group Sp. z o.o., 01-745 Warszawa, ul. Jasnodworska 3. Cena oferty wynosi 95.571,00 zł. brutto.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Jolanta Sołtys

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie postępowania - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów

Zima 2021/2022

Utworzono dnia 03.11.2021

Szanowni Mieszkańcy Augustowa !

Tegoroczna zima będzie bardzo trudnym czasem. Panująca epidemia niesie zagrożenie każdemu z nas, jednak bez wątpienia w krytycznej sytuacji znajdują się osoby bezdomne, samotne, starsze, chore, niepełnosprawne.  Surowe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, wiatr i opady mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób bezdomnych. Ludzie ci najczęściej przebywają w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych, czasem na przystankach autobusowych. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.
Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy :
numer alarmowy – 112; Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego –numer tel. 87 643 96 59 . W sprawach związanych z epidemią: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Augustowie numer tel. 87 643 32 80. Na informacje oczekujemy także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, numer  tel. 87 644 54 30;

Bardzo prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, nic nie zastąpi ludzkiej czujności, troski, odpowiedzialności, życzliwości i wrażliwości.
Już od wczesnej jesieni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął stosowne działania – pracownicy socjalni kontaktują się z osobami szczególnie zagrożonymi: rozpoznają ich potrzeby, zapewniają pomoc w postaci żywności, odzieży i opału. 

Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców  oraz podjęte  działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

 

Augustów, dnia 2 listopada 2021 r.

Postępowanie na dostawę, wdrożenie oraz świadczenie Usługi Utrzymania Systemu - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów

Utworzono dnia 28.10.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę, wdrożenie oraz świadczenie Usługi Utrzymania Systemu - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów.

czytaj dalej na temat: Postępowanie na dostawę, wdrożenie oraz świadczenie Usługi Utrzymania Systemu - modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów

projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Utworzono dnia 24.09.2021

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt: „STARTER DLA MŁODYCH” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i...

czytaj dalej na temat: projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Nowy wzór żądania zaświadczenia - dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze"

Utworzono dnia 02.08.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu – w ramach programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego sporządza się zgodnie z wzorami udostępnianymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatycznych.
Druk żądania wydania zaświadczenia udostępniony jest na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w zakładce „Czyste Powietrze – druki do pobrania” http://www.mopsaugustow.naszops.pl/program-czyste-powietrze/czyste-powietrze-druki-do-pobrania.

Dobry Start

Utworzono dnia 01.07.2021

Od 1 lipca 2021 r. realizacją Rządowego Programu Dobry Start „300 +” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca 2021 r.?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

- przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

- przez bankowość elektroniczną

- przez Portal PUE ZUS

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!

Utworzono dnia 23.11.2021, 09:27

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 412

W poprzednim tygodniu: 611

W tym miesiącu: 1541

W poprzednim miesiącu: 701

Wszystkich: 32409

Zegar