Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

SZKOŁA RODZICA (IV EDYCJA)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ponownie organizuje grupę wsparcia opiekuńczo-wychowawczą,                                "SZKOŁA RODZICA"(IV edycja), której głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń.  Zajęcia obejmują 11 spotkań w terminie od września do grudnia 2016 r. i odbywają się w wtorki wg. harmonogramu tematów zajęć.        Zajęcia odbywają się rano w godz. 8.15-9.45.

Zajęcia prowadzone są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, pokój nr.2. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Augustowa, prowadzi je psycholog.

  1. Założenia

Wychowanie to proces, który oprócz dobrych chęci i miłości, wymaga także ogromnej wiedzy i umiejętności. Ciągle wzrasta liczba rodziców, którzy doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, zastanawiają się nad tym, dlaczego stosowane przez nich metody nie przynoszą zamierzonych efektów. Dlaczego dziecko nie słucha tego, co do niego mówią, dlaczego nie postępuje zgodnie z ich wskazówkami i poleceniami, wydanymi w jak najlepszej wierze i trosce? „SZKOŁA RODZICA”  to grupa wsparcia dla osób, które szukają odpowiedzi na wymienione pytania, szukają sposobu na nawiązanie cieplejszych i głębszych relacji z dziećmi. Oparty jest na cenionej książce pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" Adele Faber i Eleine Mazlish.

2. Odbiorcy

Rodzice -  między innymi osoby korzystające z pomocy MOPS, ale każdy rodzic-mieszkaniec Augustowa może skorzystać z zajęć.

3. Opis „SZKOŁA RODZICA”

a) cel

Głównym celem jest wsparcie rodziców  w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia mają na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własnymi metodami i postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w  rodzinie, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi.

 b) metody i formy pracy

Zajęcia mają charakter warsztatów. Odbywają się w małej grupie do 10 osób - 11 spotkań 1.5 godzinnych.  Zakładany jest aktywny udział uczestników zajęć poprzez dyskusję, „burzę  mózgów”, odgrywanie scenek (drama), ćwiczenia indywidualne, prace domowe.

4. Spodziewane efekty

  • podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, zmniejszenie bezradności w tym zakresie;

  • poprawa relacji między członkami rodziny;

  • podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzice - dzieci;

  • zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo;

  • zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy wobec dziecka.

Główne motto „SZKOŁY RODZICA” brzmi: WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ.

-------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM TERMINÓW SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "SZKOŁA RODZICA"(IV EDYCJA) od września do grudnia 2016 roku, WTORKI: od godz. 8.15-9.45. WTORKI: od godz.8.15 do godz.9.45. MIEJSCE: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, pokój nr 2

Zaplanowano 11 terminów (i tematów spotkań) grupy wsparcia opiekuńczo-wychowawczej "SZKOŁA RODZICA" (IV edycja)

WE WRZEŚNIU 2016 r.:

13 wrzesień (wtorek g.8.15),

20 wrzesień (wtorek g.8.15)

27 wrzesień (wtorek g.8.15),

 

W PAŹDZIERNIKU 2016 r.:

4 październik (wtorek g.8.15)

11 październik (wtorek g.8.15)

18 październik (wtorek g.8.15)

25 październik (wtorek g.8.15)

 

W LISTOPADZIE 2016 r.:

22 listopad (wtorek g.8.15)

29 listopad (wtorek g.8.15)

 

W GRUDNIU 2016 r.

6 grudzień (wtorek g.8.15)

13 grudzień (wtorek g.13.30-15.00)

--------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM TEMATÓW ZAJĘĆ W RAMACH GRUPY WSPARCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "SZKOŁA RODZICA" (IV EDYCJA)

WTORKI wg harmonogramu od września do grudnia 2016 r. w godz.8.15-9.45

 

Zajęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie w sali nr 2.

 

Tematy od 1 do 10 na podstawie książki

"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" Joanna Sakowska

Opracowana w oparciu o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elanie Mazlish z cyklu

Jak mówić , żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.

Wydawnictwo: CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ,

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1999 r.

 

1. WPROWADZENIE OSÓB DO GRUPY WSPARCIA "SZKOŁA RODZICA" (IV EDYCJA): POZNANIE SIĘ, KONTRAKT, INTEGRACJA. 13 wrzesień 2016 r.

2. GRANICE. 20 wrzesień 2016 r.

3. UCZUCIA (część I) 27 wrzesień 2016 r.

4. UCZUCIA (część II)+ wymiana doświadczeń 4 październik 2016 r.

5. ZACHĘCANIE DZIECKA DO WSPÓŁPRACY 11 październik 2016 r.

6. KARY 18 październik 2016 r.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW 25 październik 2016 r.

8. ZACHĘCANIE DO SAMODZIELNOŚCI 22 listopad 2016 r.

9. "WPISYWANIE" DZIECKA W ROLE I UWALNIANIE OD GRANIA RÓL 29 listopad 2016 r.

10. POMOCNA POCHWAŁA I ZACHĘTA 6 grudzień 2016 r.

11. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ GRUPY WSPARCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ "SZKOŁA RODZICA" (IV EDYCJA) 13 grudzień 2016 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2017
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2