Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Informacja o zmianie wniosku od 01.01.2018

Utworzono dnia 30.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454).

We wzorze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu pojawił się nowy rodzaj wniosku – „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej). Ten rodzaj wniosku należy zaznaczyć jeśli członek rodziny wielodzietnej posiada już Kartę Dużej Rodziny (na przykład tradycyjną) i chce posiadać tę Kartę również w drugiej formie.

Przyznanie drugiej formy Karty wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w innej formie, niż wnioskowana. Ponadto, czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej opracowano także załącznik ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

Do wniosku dołącza się:

- oświadczenie o władzy rodzicielskiej - (ZKDR-03),

- oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (ZKDR-01) – dziecko powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02) – dziecko powyżej 18 roku życia uczące się w szkole lub w szkole wyższej, któremu rodzic sprawuje pieczę zastępczą.

ZAŁĄCZNIKI:

ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej-1

Utworzono dnia 30.01.2018, 12:35

ZKDR-04 - zalącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej-1

wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej

Utworzono dnia 30.01.2018, 12:35

wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej

Utworzono dnia 30.01.2018, 12:35

wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki-1

Utworzono dnia 30.01.2018, 12:35

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki-1

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018

Utworzono dnia 30.01.2018, 12:35

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3